Λύτη για παζλ Sudoku 6x6

Ο Sudoku 6x6 λύτης λειτουργεί με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, με τον οποίο λειτουργεί και ο κανονικός λύτης. Εισαγάγετε τα ψηφία του Sudoku πλέγματος που θέλετε να λύσετε στα πάνω πεδία και πατήστε το πλήκτρο «Λύσε». Παζλ Sudoku 6x6 μπορείτε να βρείτε εδώ, ενώ κανονικό Sudoku πλέγμα μπορείτε να λύσετε μέσω του εργαλείου αυτού εδώ.