Κανόνες

Το Sudoku είναι ένα πλέγμα που αποτελείται από 9x9 πεδία κατανεμημένα σε 9 σειρές (τοποθετημένες οριζόντια) και 9 στήλες (τοποθετημένες κάθετα) και ομαδοποιημένα σε τετράγωνα με διαστάσεις 3x3.

Κάθε σειρά, στήλη και τετράγωνο (9 πεδία το καθένα) πρέπει να συμπληρωθεί με τα ψηφία από το 1 ως το 9, χωρίς τα ψηφία να επαναλαμβάνονται σε κάθε σειρά, στήλη ή τετράγωνο.

 

Στην αρχή του παιχνιδιού σε μερικά από τα πεδία του πλέγματος έχουν τοποθετηθεί ορισμένα ψηφία. Ο στόχος είναι να συμπληρωθούν όλα τα κενά πεδία με τα ψηφία από το 1 ως το 9. Όσο περισσότερα ψηφία έχει το πλέγμα Sudoku στην αρχή του παιχνιδιού, τόσο ευκολότερο είναι το παζλ Sudoku. Τα Sudoku μέτριας δυσκολίας έχουν λιγότερα ψηφία στην αρχή, ενώ τα πιο δύσκολα παζλ έχουν μόνο 17 ψηφία.

Υπάρχει μόνο ένας κανόνας – κάθε σειρά, στήλη και κάθε μικρό τετράγωνο 3х3 όταν συμπληρωθούν πρέπει να περιέχουν όλα τα ψηφία από το 1 ως το 9, ενώ το κάθε ψηφίο πρέπει να έχει τοποθετηθεί μόνο μια φορά σε κάθε σειρά, στήλη ή τετράγωνο.

 

Στα πλαίσια μιας σειράς, στήλης ή τετραγώνου από το πλέγμα, κάθε ψηφίο πρέπει να έχει τοποθετηθεί μόνο μια φορά.


✓Σωστό

✗Λάθος

Στο Διαδίκτυο μπορεί να βρει κανείς και να διαβάσει πολλά σχετικά με τις τεχνικές λύσης του Sudoku. Εδώ δεν θα εξαντλήσουμε όλες τις τεχνικές λύσης του Sudoku, θα σας δώσουμε μόνο μια αρχική κατεύθυνση. Κατά την λύση του παζλ ο καθένας μπορεί να επιλέξει τις τεχνικές που του αρέσουν για την λύση του Sudoku, ενώ όποιος θέλει μπορεί να κοιτάξει και τις τεχνικές που έχουμε παρουσιάσει στην στήλη μας με τα άρθρα.

Μην επαναλάβετε ψηφία

Όπως βλέπετε, στο επάνω αριστερό τετράγωνο (σε μπλε πλαίσιο) έχουν ήδη συμπληρωθεί τα 7 από τα 9 πεδία. Τα μόνα ψηφία που λείπουν στο τετράγωνο αυτό είναι το 5 και το 6. Βλέποντας ποια ψηφία λείπουν στο συγκεκριμένο τετράγωνο, σειρά ή στήλη, μπορούμε με τη μέθοδο του αποκλεισμού και της συναγωγής να καταλάβουμε ποια ψηφία πρέπει να βάλουμε στα κενά πεδία.

Για παράδειγμα, στο επάνω αριστερό τετράγωνο ξέρουμε ότι πρέπει να βάλουμε το 5 και το 6, για να συμπληρώσουμε το τετράγωνο, όμως αφού ελέγξουμε τις διπλανές σειρές και στήλες δεν μπορούμε να πούμε ποιο ψηφίο πού πρέπει να τοποθετηθεί. Αυτό σημαίνει ότι προς το παρόν πρέπει να αφήσουμε το επάνω αριστερό τετράγωνο και να προσπαθήσουμε να συμπληρώσουμε άλλο μέρος του πλέγματος.

 

Μην προσπαθήσετε να μαντέψετε στην τύχη

Το Sudoku είναι ένα παιχνίδι βασισμένο στην λογική, επομένως δεν πρέπει να προσπαθείτε να μαντεύετε στην τύχη. Αν δεν γνωρίζετε ποιο ψηφίο να βάλετε σε κάποιο πεδίο, συνεχίστε να ελέγχετε τα υπόλοιπα μέρη του πλέγματος, μέχρι να βρείτε μια δυνατότητα να βάλετε ψηφίο. Μην βιάζεστε – η λύση του Sudoku χρειάζεται υπομονή, έμπνευση και αναγνώριση προτύπων, και όχι τύχη και μάντεμα.

Χρησιμοποιήστε την μέθοδο του αποκλεισμού

Τι σημαίνει να χρησιμοποιείτε την "μέθοδο του αποκλεισμού" κατά την συμπλήρωση του Sudoku; Ένα παράδειγμα. Στο πλέγμα Sudoku (πιο κάτω), στην πιο αριστερή κάθετη στήλη (σε μπλε πλαίσιο) λείπουν μόνο λίγα ψηφία: το 1, το 5 και το 6.

Ένας από τους τρόπους να βρείτε ποιο ψηφίο σε ποια στήλη να βάλετε είναι να εφαρμόσετε τη "μέθοδο του αποκλεισμού" ελέγχοντας ποια άλλα ψηφία έχουν ήδη συμπληρωθεί σε κάθε τετράγωνο – επειδή σε κάθε τετράγωνο, σειρά ή στήλη δεν μπορεί να επαναλαμβάνονται τα ψηφία.

Στην συγκεκριμένη περίπτωση μπορούμε να δούμε ότι το ψηφίο 1 ήδη υπάρχει στο επάνω αριστερό τετράγωνο και στο επάνω μεσαίο τετράγωνο (τα ψηφία με το κόκκινο). Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μόνο μία θέση στην οποία μπορούμε να βάλουμε το 1 – στο πεδίο που έχει σημειωθεί με το πράσινο. Έτσι λειτουργεί η μέθοδος του αποκλεισμού στο Sudoku – βλέπετε ποιες θέσεις είναι ελεύθερες, ποια ψηφία λείπουν και στη συνέχεια μέσω συναγωγής, βασισμένης στην θέση των ψηφίων μέσα στο πλέγμα, βρίσκετε ποια ψηφία πού πρέπει να βάλετε.

Οι κανόνες του Sudoku δεν είναι περίπλοκοι γενικά, το παιχνίδι όμως έχει αμέτρητες παραλλαγές με εκατομμύρια διαφορετικούς συνδυασμούς, και μεγάλη ποικιλία όσον αφορά το βαθμό δυσκολίας. Όλα βασίζονται όμως σε απλούς κανόνες με τη χρήση των ψηφίων από το 1 ως το 9, και με στόχο να συμπληρωθούν τα κενά πεδία, με τη βοήθεια της λογικής, ενώ τα ψηφία δεν πρέπει να επαναλαμβάνονται σε κάθε σειρά, στήλη ή τετράγωνο.