Σουντόκου X

To Sudoku Х λύνεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, με τον οποίο λύνεται και το κλασικό Sudoku, με τη συμπλήρωση των ψηφίων από το 1 έως το 9 στα κενά πεδία. Η βασική διαφορά στο Sudoku Χ είναι ότι δεν μπορείτε να επαναλάβετε τους αριθμούς και στις δύο βασικές διαγωνίους του τετραγώνου που είναι σε πορτοκαλί. Μπορείτε να λύνετε το Sudoku Х με τον ίδιο τρόπο που έχετε συνηθίσει να λύνετε και το κανονικό Sudoku, ελέγχοντας τις διαγωνίους του τετραγώνου μόνο όταν δυσκολεύεστε.

Λύτη για το Sudoku Х μπορείτε να βρείτε εδώ.