Σουντόκου X λύτης

Ο Sudoku Х λύτης σάς επιτρέπει να βρείτε εύκολα και γρήγορα την λύση του Sudoku Χ πλέγματος που έχετε επιλέξει. Η χρήση του δεν είναι διαφορετική από την χρήση του κανονικού λύτη, ενώ το μόνο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να εισαγάγετε τα ψηφία του Sudoku πλέγματος που θέλετε να λύσετε, και στη συνέχεια να πατήσετε το πλήκτρο «Λύσε».